Bugun...
Reklam
Reklam


SERTLEŞME SORUNUNDA ŞOK DALGA TEDAVİSİ
Üroloji doktoru Op.Dr.Sadullah Özdemir ile yapmış olduğumuz söyleşide erkeklerde sertleşmeme sorunları iktidarsızlık konularını ele aldık . Son yıllarda gelişen teknolojiyle kullanıma giren şok dalga tedavisinin erektil disfonksiyon problemi yaşayan erkeklerde iyileşme sağladığını ifade etti. Konuyu daha iyi anlamak adına hocamıza gerekli tüm soruları sorduk

+ -

ERKEKLERDE SERTLEŞME SORUNUNDA GÜNCEL TEDAVİ YÖNTEMİ ŞOK DALGA TEDAVİSİ (EDSWT)

Op.Dr.Sadullah Özdemir

ÜrolojiAndrolojiÜreme endokrinolojisi ve infertilite Uzmanı

 

       Üroloji doktoru Op.Dr.Sadullah Özdemir ile yapmış olduğumuz  söyleşide  erkeklerde sertleşmeme sorunları  iktidarsızlık konularını ele aldık . Son yıllarda gelişen teknolojiyle kullanıma giren şok dalga tedavisinin erektil disfonksiyon problemi yaşayan erkeklerde iyileşme sağladığını ifade etti. Konuyu daha iyi anlamak adına hocamıza gerekli tüm soruları sorduk

Sertleşme Sorunu Nedir?

• Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için gerekli sertleşmeyi başlatamama veya sürdürememe durumudur. Damar hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişilerin %70'inde altta yatan nedendir.

• Damar hastalıkları arasında en yaygın olanları Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damarları etkileyen Damar Sertliği aynı zamanda vücudun bütün diğer damarlarını da etkilemektedir, penis damarları da bunlardan biridir.

• Damar hastalıkları arasında çok yaygın olan hastalıklardan bir diğeri Şeker Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm ince kılcal damarlarını tutan bir hastalıktır, buna penis damarları da dahildir. Bu nedenle Şeker Hastalarında erken ya da geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu görülür.

• Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en önemlileri sigara kullanımı, kanda kolesterol ve lipid yüksekliğidir.

• Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi olarak Sertleşme Sorunu sık olarak görülmektedir.

• Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devamlı olarak görülmektedir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI:

Kişinin bünyesine ve kronik hastalıklarına göre değişir. Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.

ED-SWT Nasıl Uygulanır?

ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygulanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 300, toplamda 1.500 şok atışı gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir. Tedaviden önce sedasyon, yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmaz. İşlem sırasında veya sonrasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan etkisi yoktur.

ED-SWT Tedavisinin Etki Mekanizması Nedir?

Vücudun doğal iyileştirme mekanizmalarından Kök Hücrelerini harekete geçirmektedir. Damar oluşturan Kök Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoendotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar oluşumu ile artan penis kanlanması sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi yeniden eski normal haline geri dönmektedir.

Tedavi Ne Kadar Başarılıdır?

Damarsal nedenli tüm Sertleşme Problemlerine etkilidir. Damarsal nedenli sertleşme problemi tüm hastaların yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar arasında en büyük grup Şeker Hastaları ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasında da Modus ED-SWT tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir.

Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kullanımından kurtulmakta veya çok düşük doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dönmektedirler.

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen Ağır hastaları ilaca cevap verir hale getirmekte ve yeniden sürdürülebilir mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi olmaması nedeniyle seans sayısında bir sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 6 seans tedavinin başarısını daha da yükseltmektedir.

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen başarı oranları ise yaklaşık %60-70 aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi önceden planlama gereği ve ilaca bağımlılık gibi nedenlerden ötürü hastaların %50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt vermeyip

son çare olarak iğne ve penis protezine yönlendirilmiş olan Ağır hastaların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında ilaçlara cevap verir hale geldiği gösterilmiştir.

Güvenli Midir? Yan Etkileri Var Mıdır?

Modus ED-SWT tedavisi tamamen güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi sırasında ve sonrasında bugüne kadar bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. Her seans sonrasında hastalar beklemeksizin günlük hayatlarına dönmektedir. Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Tedavi Seansı Ve Sonrası Ağrılı Mıdır? Sedasyon, Yatıştırıcı Veya Tedavi Öncesi Herhangi Bir Hazırlık Gerekli Midir? Tedavi Sırasında Ne Hissedilmektedir?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve sonrasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildirilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek yoktur.Bazı hastalar tedavi sırasında hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve seans sonunda bu hissin kaybolduğunu belirtmişlerdir.

Tedavi Seansı Ne Kadar Sürmektedir?

Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta derece hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi için 6-12 seans, Ağır derece hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

Tedavi başarısı ilk defa ne zaman hissedilir?

Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay sonradır.

İleride Tedaviyi Tekrarlamak Gerekir Mi?

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi olmaması nedeniyle seans sayısında bir sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 6 seanslık tedavi başarıyı daha da yükseltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da artırmaktadır.

Penis Boyutlarına Etkisi Var Mıdır?

Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalınlığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi hastalarda sık olarak gözlenen bir durumdur. Bunun nedeni yeni damar oluşumudur.

                               

Modus ED-SWT’nin Avantajları ve Başarıları

•             Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu tedavi yöntemi tamamen invazivdir.

•             Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi her cinsel ilişkiden önce              kullanılması

gerekmez.

•             İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir süre için açarak değil, damarlardaki tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı tedavi sunar.

•             Modus ED-SWT                tedavisinin kan damarlarını artırarak penis kalınlığını artırdığı gözlemlenmiştir.

•             İşlem sonrasında hasta günlük hayatına devam etmektedir.

•             İşlem sırasında  ve sonrasında anestezi, sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerektirmez.

•             ED-SWT tedavi başarısı %80’in üzerindedir. İlaç tedavisine dahi cevap vermeyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı geçmektedir.

•             ED-SWT tedavisinden sonra hastalar daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine artık ihtiyaç duymamaktadır.

•             Hiçbir yan etkisi yoktur.

Diğer Tedavi Yöntemlerinden Farkları Nelerdir?

Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi olmayan tedavi yöntemleri damar içi damar genişletici ajanların intrakavernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu yöntemlerde damarın genişliği artırılarak kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin dezavantajları ise penisin erekte olmasının altında yatan patolojik etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genellikle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve etki süresi çok kısıtlıdır.

Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok dalgaları ile yapılan tedavide ise söz konusu patolojik etkenler tamamen ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile tamamen iyileşme gözlenir. Modus ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece özellikle kalp ve damar rahatsızlığına sahip kişilerde görülme olasılığı artan riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. Ayrıca Modus ED-SWT non- invaziv bir tedavi yöntemi olduğu için hastaya cerrahi müdahalede bulunulmaz. Hasta yaklaşık 20 dakika süren seanslardan sonra günlük hayatına kaldığı yerden devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir cihazla  sistemi, şok dalgalarının en düşük ritimlerinden bile maximum verim alınmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer cihazların aksine, ayarlanabilir elektrofrekanslara sahip olan bu sistemde şok sayısı her kişi için özel olarak ayarlanabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT tedavileri kısa sürede çok daha etkin sonuçlar vermektedir.

                Hocam sizinle nasıl iletişime geçebilirler?

Mersin Forum Yaşam hastanesi üroloji bölmünden randevu alabilirler veya çözüm ortağımız hançer sağlıkla iletişime geçebilirler

HANÇER SAĞLIK SAĞLIK ARAÇ VE GEREÇLERİ

https://www.facebook.com/mersinmodusedswt

https://www.instagram.com/mersinmodusedswt/

 
Bu haber 20963 defa okunmuştur.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI